donanım değiştirdiğim anda tüm notalara arıza ekliyor

• May 29, 2024 - 20:02

partisyonun bitmiş halinde donanım değiştirdiğim zaman bütün notalara arıza ekliyor ve kaldırdığım zaman se değişiyor sanki donanım yokmuş gibi. nasıl düzelteceğim hakkında yardımcı olun lütfen.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.