Kırmızı notalar

• Eki 3, 2017 - 15:50

Notaları başka enstrümana çevirince orta çıkan kırmızı notalar neyi ifade ediyor ve kaldırılmalı mı?(görünmez yapılabilir mi) ve bu yapılırsa nasıl yapılır.
teşekkürler


Comments

You're in an English forum.

Google Translate:
When the notes turn into another instrument, what do the red notes in the middle mean and what should be removed (invisible) and how to do it?
Thank you

Probable answer (because the question isn't fully clear when translated this way):
MuseScore displays notes that are considered outside of the professional range for an instrument in red. This only affects the display color in the program; when exporting/printing your score, those notes will be black.
The solution is to likely rewrite/transpose that part of the melody to make it fall into the playable range of the new instrument.

Kırmızı notalar, Estrüman'ın çalma alanı dışında olduklarını gösteriyorlar. (bir uyarı olarak)
The red notes indicate that these notes are outside of the Instrument's range. (as a warning)

kirmizi.jpg

Resimde gösterilen yerdeki işareti kaldırın.
Turn off the tick (located in the field, with the red square marked).

In reply to by Ziya Mete Demircan

Hi. How can i use this note as a key signatures? Thank you.
In Turkish: Bağlamada fa diyez, do diyes, si bemol ve sibemol 2 notalarının aynı anda kullanıldığı türküler var. Bunları sol anahtarının yanında nasıl gösterebiliriz. Malumunuz üzre Türkülerde farklı arızasesleri aynı anda bulunabiliyorlar. Özellikle SİB2. Teşekkürler.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.