tags, sökord,

• jan 9, 2016 - 13:30

När man laddar ett partitur till nätet (upload a score) kan man lägga till "tags", sökord.
Jag undrar om det finns en förteckning över ofta använda tags?
Det kan bli en himla massa om alla hittar sina egna och därmed förlorar systemet med sökord sin funktion.

Jan-Willem Alphen de Veer, alphen@swipnet.se

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.