uppstråk nerstråk

• okt 23, 2015 - 11:15

Var hittar jag tecken för uppstråk och nerstråk.
Med vänlig hälsning,


Comments

Windows:

Meny \ Visa \ Huvudpalett \ Symboler
Kortkommando: Z

I sökfältet, skriv “bow”, så har du dem näst högerst på raderna.

Jag såg då inte efter, som jag räknade med att där redan letats, men de finns i paletten ‘Artikulationer & Ornament’, dess mitt före gruppetti, om man längst ned under paletterna valt läge ‘Avancerad’.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.