Harmonisk moll

• apr 8, 2015 - 11:42

hej. Försöker skriva en ciss-moll harmonisk skala med ett biss då förstås. Det funkar ej. Blir bara ett återställt ciss (till c alltså). Är tvungen klistra in ett korstecken från paletten (Z) framför b-et men då klingar det fel vid uppspel. Vad göra ? /Peter


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.