övningsfiler

• feb 14, 2015 - 14:03

Jag har under många år letat rätt på och gjort övningsfiler till dom körerna som jag är med i, och har nu väldigt många sådana. Typisk svensk körmusik. I och med att jag har bytt från ett annat musikprogram är övervägande fortfarande midi-filer.
Skulle det vara av intresse att lägga ut dem i museScore? I så fall, hur skall man "tagga" dom? övningsfil? Och hur taggar man? Hur laddar man många filer?
Hälsningar Jan-Willem Alphen de Veer, alphen@swipnet.se


Comments

In reply to by Magnus Johansson

Många midi-filer är konverterade till mscz-filer och det går hur lätt som helst. Bara det att punkteringar översätts med överbindningar och trioler ser helt annorlunda ut. jag kan göra en lista med hjälp av DirectoryPrinter men jag tror att den kommer att bli på 1400 poster. Jag vet inte om den går att få in i detta forum. Men jag kan skicka den med mail.

Jan-Willem

Det vore bra om man visste hur man hittar bland musikfilerna. Som icke engelskspråklig är det svårt att söka bland den s.k. Sheet Music.
Själv sjunger jag i manskör och roar mej med att renskriva gamla handskrivna noter, men då Encore blev för dyrt så har vi i kören startat med en övergång till MuseScore.
Vill gärna hitta det som läggs in, men undrar också om det finns färdig mall för manskör?
Vill också passa på ock uppmuntra er som hjälper till att översätta handboken!
Hälsnigar Beemaster

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.