helt fel

• apr 24, 2024 - 14:51

Jag får följande felmeddelande (se bifogad dump) när jag försöker öppna en musikfil som jag jobbat med tidiager under dagen med Musescore 3. Hur programmet kan ta bort en åttondel och sedan vägra öppna filen verkar väldigt underligt. Hur kan jag rädda mitt arbete.

Bilaga Storlek
Felmeddelande.jpg 30.57 KB

Comments

In reply to by stepau

Vilken fantastiskt bra hjälp! Jag ska absolut göra som du rekommenderar. Jag har helt enkelt inte tänkt på möjligheten att skriva om dem, men förstås insett att det är mycket jobb att ändra alla överbindningar (för att inte tala om 32-ondelspauserna). Åter stort tack för hjälpen!

In reply to by stepau

Tack för informationen. Filen hade en ganska omfattande korruption men den gick att reparera; se bilaga. Vissa saker kan tyvärr ha ändrats i filen.

MIDI-filer som inte från början skapats av notskrivningsprogram brukar bli svåra att arbeta med och kan orsaka problem av just den här typen. Jag rekommenderar att du skapar ett helt nytt notblad och manuellt skriver av noterna från din nuvarande fil. På många ställen är noterna inte musikaliskt korrekt skrivna, så du kan på samma gång åtgärda de felen. Det kommer gå snabbare än att försöka "städa upp" i den nuvarande filen.

Bilaga Storlek
FIXAD_Almost Choral.mscz 43.58 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.