Voice/part?

• apr 21, 2024 - 05:11

Jag satt precis och tittade lite på handboken, avsnittet om att arbeta med flera stämmor. Hur ska vi hantera begreppen "voice" och "part" i handboken? I programmet vill jag minnas att båda kallas "stämma", men funkar det att använda samma ord i handboken?


Comments

Hej,
Din översättning är bra. Det var väldigt tydligt att vad som avsågs var flera stämmor på ett notsystem. Jag provar att lägga till ett stycke, ungefär [översättarens kommentar] så får du säga vad du tycker om det. Jag beskriver att (instrumental-)stämmor behandlas i ett särskilt avsnitt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.