Default reverb on all instruments

• apr 17, 2024 - 12:17

How do I turn off the default reverb on all instruments? Is it possible?
I have no FX on the channels or the master but there is still reverb on the instruments.

I want my exported files dry!

Patrick


Comments

Jag svarar på svenska eftersom du frågar i det svenska forumet.

Det enda du kan göra är att skruva ner efterklangen för varje kanal i mixern. Använd reglaget till vänster om Eko-knappen. Du kan också klicka på den för att stänga av efterklangen helt.

Om du inte ser knappen jag skriver om behöver du först klicka på de tre punkterna uppe till höger i mixern, och välja Visa > Aux send 1. Kolla också att du har senaste versionen av Musescore.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.