Handboken

• apr 15, 2024 - 09:44

Hej alla översättare,
Nu börjar översättningen av MuseScore Studio att bli någorlunda färdig. (Det finns mycket kvar att granska, för er som gör sådant.)
Om ni nu har lust att fortsätta så vänd nu er uppmärksamhet mot handboken. Där rör det sig mer om flödestext och man kan få upp lite mer flyt i skrivandet. Översätt inte ord för ord, då blir det gallimatias, utan läs igenom vad ni skriver.
Dubbelkolla termer mot själva programmet. Klicka igenom menyer och se vad som faktiskt står där. Ibland kan det logiska vara att ändra termerna i programmet, säg till någon av granskarna i Transifex i så fall.

Det finns ingen personlig prestige i det här projektet, ingen kommer att stå som översättare i slutänden. Var inte rädda för att förbättra varandras texter, och bli inte sårad om din översättning bearbetas. Det finns funktioner för versionhantering om något behöver backas. Använd "Revision information" längst ner på sidan för att beskriva dina ändringar.


Comments

Hej! Du har ändrat den översättning jag gjort i handboksrubriker med hänvisning till överenskommen terminologi (vilken du omnämner på engelska som "agreed upon terminology"). Vilka har kommit överens om den?

In reply to by Magnus Johansson

Hej!

Kom ihåg vad JoJo skrev i en annan av våra trådar, om att den översättning av programmet som gäller är den "moderna" och att handboken ska spegla den versionen. Om att ifall man är insatt nog att ändra språket till "traditionell" så är man insatt nog att förstå handboken. Han hänvisade också till att använda ordlistan.

Här är en av dina översättningar, jämfört med en version där jag använder "moderna" termer.
https://musescore.org/sv/node/329655/revisions/view/554077/554640

Det är också bra om man klickar sig fram genom programmet medan man översätter för att säkerställa att en läsare förstår hur man gör. De knappar och etiketter som du beskrev finns inte i programmet.

Det var nog pedagogiskt fel av mig att ändra språkliga former... I det här sammanhanget. Det finns fortfarande saker som behöver förbättras.

In reply to by olovwimark

Hej igen!

Hur kom det sig då att Peter Jonas inte hade några invändningar mot att handboken får en "traditionell" översättning om det är Joachim som bestämmer att den måste vara "modern"? Var det en överenskommelse mellan er båda du åsyftade?

"Om att ifall man är insatt nog att ändra språket till "traditionell" så är man insatt nog att förstå handboken."

Vad menar du här? Jag ändrade inte språket i handboken till "traditionell"; jag översatte det från engelska till "traditionell". Dessutom handlar inte detta om att jag inte förstår din "moderna" språkvariant; det handlar från min sida om att bevara en sedan årtionden och århundraden väl fungerande svensk musikterminologi som du vill byta ut.

"De knappar och etiketter som du beskrev finns inte i programmet."

Kan du ge några exempel?

"Det var nog pedagogiskt fel av mig att ändra språkliga former... I det här sammanhanget. Det finns fortfarande saker som behöver förbättras."

Menar du att det bara var pedagogiskt fel och inte sakligt fel? Kan du i så fall förklara skillnaden?

In reply to by Magnus Johansson

I did make clear that I was voicing my (strong) opinion on this. Whether Peter Jonas agrees is something to ask Peter Jonas.
Modern Swedish is the defailt system langguage for fresh MuseScore installs (and after a 'Revert to factory setting"), hence my point that the handbook should be in modern Swedish (and there explain the user how to switch to traditional Swedish, in the section aboput language settings and that certain terms are different in the Glossary, with the former pointing to the latter)
(Only!) Alternative is to get a sv_SV handbook created (via Peter Jonas)

In reply to by olovwimark

I'm just pointing out the options...
The (International/US) English handbook doesn't do that either, it uses the glossary for the British terms, probably under the assumption that the Brits are more clever and generally understand the International/US terms, just frown upon them, where as others would just not understand the Bristish terms. I guess the same might be true for modern vs. traditional Swedish ;-)

In reply to by Magnus Johansson

Det är ingen här som vill byta ut en fungerande terminologi. Vi försöker att översätta en modern mjukvara så att den ska vara så tillgänglig som möjligt. Och gärna läsbar också. Jag är klassiskt utbildad, jag har jobbat ett halvt yrkesliv, jag förstår termerna du vill använda (förutom annandelningar som är rent nonsens) men jag skulle föredra en engelsk översättning framför din ordsallad.

Exempel på de knappar och etiketter du beskriver? Läste du igenom jämförelsen?

Och ja, det var pedagogiskt fel av mig, då begreppen jag motsätter mig (i det här sammanhanget), försvinner bland alla språkliga ändringar. Rent sakligt så behöver du läsa igenom vad du skriver.

In reply to by olovwimark

Jag ser inte att du besvarat mina frågor; istället raljerar du osakligt.

"Det är ingen här som vill byta ut en fungerande terminologi."

Men det är det du har gjort i MuseScore.

"Vi försöker att översätta en modern mjukvara så att den ska vara så tillgänglig som möjligt."

Du hjälper ingen genom att använda en terminologi anpassad för okunniga. Du bidrar istället till att hålla dem okunniga.

"förutom annandelningar som är rent nonsens"

Så lät det inte i början av vår kontakt. Varför skulle den vara nonsens nu?

In reply to by Magnus Johansson

I början av vår kontakt höll vi båda en god ton, trevlig ton faktiskt. Jag instämde i annandelningar på så sätt att jag tycker det är ett vackert ord. Jag påpekade också att jag aldrig hört det, och att det inte förekommer i någon korpus. Jag provade det på många kollegor, och en språkvetare. Om ingen i min krets förstår termen är den inte relevant i ett notprogram.

Detsamma gäller för ackolad, som du använder på fel sätt, och som du envisas med fastän auktoriteter (Sohlman) säger emot dig. Det är inte en översättning av (eng.) "system".

Nej, här finns ingen som vill byta ut terminologi. MuseScore är inte en sammanfattning av vårt musikaliska kunnande fram till denna punkt, eller någon slags slutpunkt i musikhistorien. Jag talar gärna om notsystem, och säger aldrig något annat än trioler (motsv.), och jag uttalar tonnamn. Det enda det här projektet syftar till är att skapa ett program med en svensk översättning av MuseScore.

Jag skrev tillgänglig. Det vill säga med aktuella termer, vilket oftast betyder kortare termer; taktartssignatur har jag aldrig hört. Tonartssignatur? Aldrig hört. Jag har ändå pratat mycket om både taktarter och tonarter.
Därtill så behöver vi förhålla oss till att det är en mjukvara vi översätter. Och det språkbruk som utvecklarna har valt. Vi behöver inte krångla till det genom att göra listor oläsliga med hess, ess, dess, gess, osv. Jag tvivlar på att någon läser ut Eb som "ebb", men det är klart enklare och tydligare att läsa.

Jag beklagar om du tycker att jag raljerar. I själva verket undrar jag varför jag alls diskuterar med dig? Du är inte mottaglig för sakliga argument.

In reply to by olovwimark

"Om ingen i min krets förstår termen är den inte relevant i ett notprogram."

Om din krets inte förstår en sammansättning av vanliga svenska ord, kan man undra hur det står till med språkförståelsen.

"Detsamma gäller för ackolad, som du använder på fel sätt, och som du envisas med fastän auktoriteter (Sohlman) säger emot dig."

Det är just artikeln i Sohlmans musiklexikon du inte har förstått.

"Jag talar gärna om notsystem, och säger aldrig något annat än trioler (motsv.), och jag uttalar tonnamn. Det enda det här projektet syftar till är att skapa ett program med en svensk översättning av MuseScore."

Du talar inte alls om notsystem i MuseScore, och uttalar ackordsymboler som tonnamn.

"taktartssignatur har jag aldrig hört. Tonartssignatur? Aldrig hört."

Det är alarmerande när en översättare som dessutom leder ett översättningsarbete inte har hört grundläggande begrepp i ämnet på det egna språket.

"Vi behöver inte krångla till det genom att göra listor oläsliga med hess, ess, dess, gess, osv. Jag tvivlar på att någon läser ut Eb som "ebb", men det är klart enklare och tydligare att läsa."

Det är inte att krångla till det; det är så det skrivs på svenska.

"Du är inte mottaglig för sakliga argument."

Jodå, men det är inte alltför ofta du kommer med några.

In reply to by Magnus Johansson

An Accolad, in MuseScore's sense at least, is what a Piano's or Organ's 2 or 3 staves comprise, connected by a curly brace, the accolade brace. Accodale distance it referring that. As opposed to Staff distance or System distance.
A System can have one or more staves and accolads.
"Taktartssignatur" doesn't make sense to me, just "Taktart" should be enough. It sure is in German (the very same word), but who know, maybe Swedish is different there...
Same for 'Tonartssignatur' and "Tonart" (again the same word in German)

Chord symbols and Notenames... you may have a point there, Chord symbols contain notenames, but that's about it, they also contain numbers and other letters (maj, ^ °, etc.)

Jag ska beskriva hur jag ser på det som diskuterats här. Först och främst är jag tacksam för att det finns folk som vill översätta handboken. Ibland brukar jag länka till sidor ur den engelska handboken här i forumet, så det känns bra att snart kunna hänvisa användare till den svenska motsvarigheten.

Min åsikt är att handboken bör använda översättningen som är standard i Musescore, det vill säga den "moderna". Om Musescores standardöversättning någon gång, mot förmodan, ändrades till "traditionell", skulle handboken således behöva spegla den istället.

Jag kan inte föreställa mig att handboken skulle vara särskilt användbar om andra termer än de i Musescores gränssnitt användes, särskilt inte för användare som nyss lärt sig skapa ett nytt notblad och använder handboken som referens. Vi ska påminna oss om handbokens syfte: Att beskriva hur man använder Musescore.

In reply to by opExe

Tack, Elias, för kommentar. Jag har skrivit till Peter Jonas om att ge ut handboken i en version för Svenska (traditionell); låt oss se hur det utvecklar sig. Om det blir verklighet anser jag att handbokstexten behöver en bearbetning så att den blir kortare och mer koncis; den är onödigt ordrik och inte sällan repetitiv idag. Där tror jag att du skulle kunna göra en insats med tanke på hur kort och koncist du hjälper användare i forumet.

In reply to by Magnus Johansson

Hej igen,
Jag tycker inte att det ska finnas två svenska översättningar av handboken. Här följer mina sakliga argument:
Det blir svårare att hitta "sin" version med t. ex. Google.
Det skapar källor till förvirring.
Inget annat språk, inte ens engelska, har två översättningar av handboken.
Det är viktigt att skilja mellan en översättare och en redaktör. Det är inte upp till oss att förkorta handboken.
(Arbetsinsatsen blir den dubbla)

Ett konstruktivt förslag vore kanske att du lägger upp din egen version av en handbok på en egen hemsida? det skulle särskilja resultaten när någon gör en sökning, ge användaren fler gångbara alternativ, och ge dig möjlighet att förkorta och förenkla på ett bra sätt.

In reply to by olovwimark

Hej! Har du testat i Google så att du vet att det blir som du påstår? Jag ser inte att det skulle bli någon förvirring med en handboksversion till vardera programöversättning. Det är istället ett sätt att undvika förvirring. Att inget annat språk har två översättningar kan jag inte se som något argument för att undvika förvirringen med en handbok som inte stämmer överens med den programöversättning man använder.

Menar du att handboken är utgiven under sådana villkor att man inte får redigera den? Var menar du att den dubbla arbetsinsatsen uppstår?

Jag kan publicera handboken för MuseScore Studio - Svenska (traditionell) på egen hemsida men jag ser som sagt inga hinder för att ha den på musescore.org vilket ju givetvis vore den effektivaste lösningen. Jag tror knappast det gagnar MuseScore att försvåra åtkomsten till material som hör till produkten. Jag uppfattar din kommentar här som ett försök att begränsa möjligheterna för en handbok på traditionell svenska.

In reply to by Magnus Johansson

Hej.
Hur skulle jag kunna testa det innan vi har två översättningar? Jag har några högskolepoäng i webbtekniker och vet hur en sökmotor fungerar.
Anvisningar i en handbok som inte överensstämmer med programmet är nog ganska förvirrande. Vi skulle behöva sätta brasklappar överallt, ungefär "Den här instruktionen gäller för traditionell svenska
Nej, jag menar att det finns en etik kring översättning. Jag har inga högskolepoäng här, men en halv folkhögskoleutbildning i teckenspråkstolkning. Man får inte ändra innebörden i det man översätter. Med tanke på JoJos inlägg: här finns möjlighet att påverka originaltexten. Jag förmodar att den förändringen sedan behöver speglas i alla befintliga översättningar. Man skulle alltså inte ändra en översättning utan alla.
Det är en väl en dubbel arbetsinsats att skriva två handböcker. Eller?
Jag vill absolut begränsa din möjlighet att skriva en andra handbok på musescore.org. Jag vill omöjliggöra det. Samtidigt försöker jag vara konstruktiv. Det blir faktiskt enklare att använda två olika översättningar om de ligger på olika webbsidor. Det blir lättare för en användare att bestämma sig för vilket språk som ska användas, och det blir lättare för en sökmotor att indexera materialet.

In reply to by olovwimark

Ja, hur skulle du kunna testa det, men det framgår ju redan av namnen Svenska (modern) och Svenska (traditionell) vilken det handlar om.

"Anvisningar i en handbok som inte överensstämmer med programmet är nog ganska förvirrande. Vi skulle behöva sätta brasklappar överallt, ungefär "Den här instruktionen gäller för traditionell svenska"

Det är ju därför det behövs en handbok för Svenska (modern) och en för Svenska (traditionell).

"Man får inte ändra innebörden i det man översätter."

Det är en självklarhet i översättningssammanhang.

"Det är en väl en dubbel arbetsinsats att skriva två handböcker. Eller?"

OK, det var det du menade. Du behöver dock inte vara rädd för att behöva bespara mig något arbete. Hade du varit det hade du inte agerat som du gjort.

"Jag vill absolut begränsa din möjlighet att skriva en andra handbok på musescore.org. Jag vill omöjliggöra det."

Tack. Olov, för att du är så tydlig. Jag hoppas alla intresserade här (och några till) läser det och reflekterar över det.

"Det blir faktiskt enklare att använda två olika översättningar om de ligger på olika webbsidor."

Nej, det finns ingen anledning att tro det. Folk är ju i regel i alla fall läskunniga och kan skilja på "modern" och "traditionell", även om de orden står på samma sida på nätet.

In reply to by Magnus Johansson

Absolut, jag ser inga problem med att bara ha en enda svensk handbok på projektets hemsida. Jag stödjer den policyn fullt ut. Om en andra översättning ligger på en annan hemsida blir det lättare för användaren att se att översättningarna kommer från olika källor - alla vinner på den lösningen, framför allt användarna.
Glöm inte att vi betjänar excentriker och nördar. Vissa kan vara helt inne i sin tankevärld, ute efter att snabbt hitta informationen de behöver, se något som ser ut som att det kommer från officiell ort. Hittar de då instruktioner som inte gäller för vad de ser i sitt eget program är det inte säkert att de inser anledningen - jag har sett konstigare saker hända med egna ögon. Det är lovvärt att du har så höga tankar om användarna, men jag delar inte din optimism. Visst, vissa kan säkert lista ut det, men de andra kommer att bli förvirrade.

In reply to by Silent Warrior

Eftersom du svarar på min kommentar tror jag att du har missuppfattat; jag förespråkar två handböcker på svenska.

"Om en andra översättning ligger på en annan hemsida blir det lättare för användaren att se att översättningarna kommer från olika källor - alla vinner på den lösningen, framför allt användarna."

Tror inte du heller - i likhet med Olov - att användarna är läskunniga?

"Glöm inte att vi betjänar excentriker och nördar."

Det finns många ganska normala personer som använder MuseScore.

"Det är lovvärt att du har så höga tankar om användarna, men jag delar inte din optimism. Visst, vissa kan säkert lista ut det, men de andra kommer att bli förvirrade."

Är det verkligen en hög tanke om folk att de är läskunniga om de kommit så långt som till att använda MuseScore?

In reply to by Magnus Johansson

Visst. En översättning kan vara här, en annan översättning kan finnas på annan webbplats.
Om du på allvar tror att jag tror att användarna inte är läskunniga, varför lägger vi i så fall tid på ett textbaserat gränssnitt? Nu är du faktiskt larvig. Har du någon saklig invändning mot upplägget med handbok på två olika webbplatser så är jag öppen för diskussion. Lämna personangreppen på Twitter. Jag kan förstå om du upplever oss andra som inkräktare, men du kan fortfarande bete dig som en vuxen.

In reply to by Silent Warrior

"Om du på allvar tror att jag tror att användarna inte är läskunniga, varför lägger vi i så fall tid på ett textbaserat gränssnitt?"

Tror du att användarna alltså är läskunniga utom när det gäller orden "modern" och "traditionell", eller på vilket sätt ska man förstå ditt resonemang?

"Nu är du faktiskt larvig."

Nej, jag försöker förstå vad du menar.

"Har du någon saklig invändning mot upplägget med handbok på två olika webbplatser så är jag öppen för diskussion."

Utmärkt, men var har jag varit osaklig?

"Lämna personangreppen på Twitter."

Kan du ge ett exempel på ett personangrepp från mig?

"Jag kan förstå om du upplever oss andra som inkräktare, [...]"

Är ni inkräktare?

In reply to by olovwimark

Indeed simplify. clarify, correct and shorten is something to do with the original English handbook. And no, that's not forbidden. But it'd just be wrong to do it in a translation only
The need for that occasionally does comes up while translating though. It then is a back and forward between the Enlish original and the translation(s)

In reply to by opExe

Ja, jag väntar på svar från Peter, men jag är öppen för fortsatt diskussion; intressanta saker har kommit fram här. Det vore trevligt om några fler svenska översättare engagerade sig och uttryckte sin mening. Hur ställer förresten du dig till att bidraga till handboken?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.