System breaks

• apr 15, 2024 - 09:15

För att göra handboken mer förståelig har jag valt att ändra "radbrytning" till "systembrytning" i själva programmet. Jag är helt öppen för att använda radbrytning konsekvent, men det blir ett ganska mycket större arbete vid översättning av handboken i så fall.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.