"Sound flags"

• apr 14, 2024 - 12:56

Hej,
Jag funderar kring de nya strängarna som har med "sound flags" att göra. Jag har inte testkört det tillräckligt, så jag ställer mig helt ovetande.


Comments

Jag har sett någon grad av belägg för att det kan vara aktuellt att använda Klangflaggor. Jag har skickat in förslag med det i åtanke. Såg jag kanske något i Discord från Jojo om att tyska översättningen kan använda 'klangflagge'...?
Tydligen är det någon ikon som appliceras från systemtext, som ändrar klang/samplat ljud för befintlig stämma (för att sedan ändra tillbaka) utan att man behöver lägga till en ny stämma. (Jag har aldrig använt MuseScore på det sättet själv, så det är lite opakt för mig.)

In reply to by Silent Warrior

Klang och sound ligger möjligen närmare på tyska än de gör på svenska. Jag har inte heller jobbat med fenomenet och är helt öppen för antingen eller.
För att knuffa vår översättning över gränsen Ready for use översatte jag strängarna med ljudflaggor. Det var brådstörtat, och är helt öppet för ändringar.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.