Ackordstecken

• apr 9, 2024 - 19:46

Hur gör man för att skriva triangeltecken och "diameter"-tecken i ackord (se bifogad bild)?

Bilaga Storlek
Ackordstecken.jpg 2.28 KB

Comments

Skriv ackordets bokstav följt av ^ (cirkumflex) respektive 0 (noll), och tryck mellanslag för att gå vidare till nästa ackordsymbol.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.