Sounding pitch notation

• mar 12, 2024 - 13:32

Jag vill skriva musik för ex.vis piano och klarinett i Bb, men jag vill slippa att skriva i 2 tonarter. Jag vill kunna skriva med samma tonartsbeteckning för både pianot och klarinetten och vill att klarinetten låter i samma klang som pianot (klingande). Det var mycket enkelt att fixa i MuseScore 3, men i 4an hittar jag inte hur man ska ordna det.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.