Behövs två svenska översättningar?

• mar 10, 2024 - 07:21

Behövs det två svenska översättningar för att lösa tonnamnsfrågan med svenska och engelska tonnamn och beteckningssystem med t.ex. h istället för B, och fiss istället för F#?


Comments

Om det är en tillräckligt stor fråga kan man väl göra så? Sedan mitten av 90-talet har musiklärare undervisat enligt det anglosaxiska systemet. Vid mitten av 00-talet hade KMH tagit ställning och undervisade musiklärarprogrammet på det sättet. Tåget har förmodligen gått när det gäller H/B...
Med detta inte sagt att två saker kan vara sanna samtidigt. Klocka kan ju användas istället för ur, till exempel. Trombon istället för basun. Ändå förstår de flesta bägge orden.
Det är fullt möjligt att publicera musik ur MuseScore med tyska ackord. Det är fullt möjligt att skriva H-dur i en titel.

Vad gäller förkortningar: det är upp till var och en hur man läser ut tonnamnen, men det blir mycket tydligare om man använder förkortningarna. Alla -iss och -ess är besvärliga att särskilja.

In reply to by olovwimark

"Sedan mitten av 90-talet har musiklärare undervisat enligt det anglosaxiska systemet."

Inte alla. Har man undersökt hur många?

"Vid mitten av 00-talet hade KMH tagit ställning och undervisade musiklärarprogrammet på det sättet."

Kan du hänvisa till någon dokumentation för det?

"Med detta inte sagt att två saker kan vara sanna samtidigt. Klocka kan ju användas istället för ur, till exempel. Trombon istället för basun. Ändå förstår de flesta bägge orden."

Det är ingen bra jämförelse. Situationen med h och b är snarare att "trombon" används istället för "klocka". - Hur mycket är klockan? - Vänta, jag skall titta på min trombon.

"Det är fullt möjligt att publicera musik ur MuseScore med tyska ackord. Det är fullt möjligt att skriva H-dur i en titel."

Men inte att få gränssnittets översättning med traditionella termer i detta avseende.

In reply to by Magnus Johansson

Jag gjorde personligen inga sådana undersökningar under 90-talet, nej.

Vid mitten av 00-talet gick min bror musiklärarutbildningen, och jag gick den klassiska. Det hände att vi talade med varandra.

Trombon och klocka... Bemöter jag inte ens.

Gränssnittet används inte bara av klassiskt skolade tonsättare.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.