Sträng 1435

• mar 9, 2024 - 12:07

Sträng 1435 bör ändras till "Stega fram sextiofjärdedel (generalbas/ackordsymboler)".


Comments

Sextiofjärdedel måste (på gott eller ont) översättas med förkortning. Jag snyggade till förkortningar för g.b. och förkortade ackordsymboler till ackord, kort och gott. Hoppas det skall kännas tydligare.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.