Notblad

• mar 9, 2024 - 10:56

Engelskans "score" översätts för närvarande i många strängar (t.ex. sträng 1405) med "notblad" men en bättre översättning i de fallen vore "dokument".


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.