Sträng 1200

• mar 8, 2024 - 17:14

Sträng 1200 bör ändras till "Annandelning".


Comments

Kärt diskussionsämne... Bland alla som deltagit i översättandet tror jag att det har diskuterats minst fem olika varianter, och jag har inte tyckt att någon av dem varit perfekt. Antingen för obskyr term, för omständigt att använda i löpande text (hjälptext, tooltip), ser konstigt ut...
Jag har själv ingen stark åsikt om vad vi ska använda, och är heller ingen auktoritet. Min uppfattning om "N-oler" är att det i alla fall är kort, så det ser rent och städat ut i menyn. Om någon undrar vad det är för konstigt menyobjekt räknar jag med att man förstår om man tittar i undermenyn.

(Jag ska titta lite på dina andra synpunkter under helgen. Fredag kväll är nog inte bästa tillfället för vidare djupsinnigt resonemang, för min del.)

In reply to by Magnus Johansson

Silent Warrior är ett internet-alias jag använt sedan... vete katten, möjligen innan Playstation 2 lanserades. Mitt riktiga namn är Arve Eriksson - ja, jag finns med bland översättarna på Transifex. Jag minns inte exakt när jag hakade på översättningen, men det kan ha varit i närheten av release 3.0.

Jag sätter streck i den här diskussionen. Alla undersökningar antyder att vi saknar ett svenskt samlingsnamn. Annandelningar förekommer inte i någon corpus.
Nästa gång jag tänker fundera på det här är när en användare hör av sig och undrar var "annandelningarna" finns.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.