Sträng 1079

• mar 8, 2024 - 17:01

Sträng 1079 bör ändras till "Balkklammer".


Comments

Här är jag själv osäker. Och jag ser att vi har gått lite fram och tillbaka i historiken. Jag försökte söka upp lite bilder, men allt jag fick var byggnadsmaterial... Det måste ha varit någon slags diskussion om det en gång i tiden, men jag har svårt att hitta något. Finns det belägg för att "Balkklammer" är rätt, så har jag inget emot att ändra.

Jag håller inte med. Balk används över grupperade åttondelar o. dyl. Klammer omfattar från sidorna. Det skulle bli tvetydigt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.