Sträng 1010-1015 och 1019-1024

• mar 8, 2024 - 16:56

Strängarna 1010-1015 och 1019-1024 bör ha genomgående svenska tonnamn.


Comments

Nämnda strängar förekommer i en drop-down och det blir tydligare att använda förkortningarna. Återigen: vi är instruerade att använda förkortningar när originalet är förkortat.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.