Sträng 1008

• mar 8, 2024 - 16:52

Sträng 1008 bör nog ändras till "Transponera till tonart (klingande)".


Comments

Det skulle se renare ut, men originaltexten har den utförliga formuleringen och saknar instruktion om att vi förväntas förkorta. Används den för menyobjekt, tooltip? Annat?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.