Sträng 618

• mar 6, 2024 - 10:26

Sträng 618 i Musescore bör översättas med "Karaktärsbeteckning".


Comments

Expression... Jag kan tycka att karaktär är mer övergripande än till exempel forte, cresc. osv. "Styckets karaktär", snarare än "dynamikens karaktär". Egentligen skulle jag vilja använda framförandeanvisningar, men vi måste hålla det kort.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.