Avstånd rubrik - första notsystem

• mar 2, 2024 - 12:52

Hur ändrar man till större avstånd mellan rubriktextrutan och första notsystemet/ackoladen?
Jag får inte till hur de där pilarna uppåt och nedåt i paletten "Brytningar & utfyllning" funkar (om det nu är dem man ska använda till detta...).


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.