Extranot i takt

• mar 2, 2024 - 12:46

Hur gör man för att lägga till en extra not (fjärdedelsnot) i en 4/4-dels-takt?
Detta för att få texten att stämma i en av verserna där.
Om man går in i Taktegenskaper och ändrar till faktisk taktlängd 5/4 så blir det ju en fjärdedel för mycket i den takten...


Comments

Jag är inte helt säker på hur du menar. Kan du bifoga en bild? Om exempelvis en halvnot är "i vägen" behöver du förkorta den till en fjärdedel först. Du kan också experimentera med olika stämmor.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.