ritardando

• jan 30, 2024 - 20:43

I had a song that ended with a ritardando. I have now extended the song which means that the rit is deleted. But the computer still plays the song as if there were a rit and I do not see how to get it to " a tempo" again. This is not the first time I experince it. Have closed down and started again but still ritardando.
henrik holst sweden


Comments

Jag svarar på svenska eftersom du frågar i det svenska forumet 🙂.

Uppstår problemet oavsett om du använder Muse Sounds eller Musescores standardljud MS Basic? Bifoga gärna filen och ange vilken takt det gäller.

In reply to by opExe

Det uppstår ett rit vid takt 35. Det var nog där jag hade det från början. Nu är det borttaget. Det kan jag leva med om jag bara kunna sätta tillbaka till "a tempo " vid takt 37. Jag kan tyvärr inte svara på din om vilket ljud jag använder eftersom jag inte är lika van användare som du. Men då är kanske svaret standardljud.
henrik

Bilaga Storlek
Minnen som försvann_tonartskifte.mscz 62.75 KB

In reply to by opExe

Det ser ut som att du dolt flera instrument som är med. Gå till Instrument-panelen och klicka på ögat invid Violin för att visa den stämman. Ta bort rit-markeringen i takt 35. Det verkar ligga två sådana på varandra, så du måste radera båda. Sedan kan du dölja violinen på nytt i Instrument-panelen.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.