Förslag till översättningar

• jan 30, 2024 - 13:56

Hej,

Jag sitter med och översätter MuseScore. Det är väldigt roligt och intressant, och jag har lärt mig mycket.
Det finns många ord som är svåra att översätta till svenska, och jag ska här be om förslag på några ord (och lägg gärna till egna). Målet är att hålla sig kort, korrekt, konsekvent och på ett sätt som fungerar i mjukvaran - i en specifik meny eller dialogruta.


Comments

Hej igen, Olov! Du inte bara sitter med och översätter, du är till yttermera visso enda granskare av den svenska översättningen så det är du som har det yttersta ansvaret för den.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.