Upptakt

• jan 12, 2024 - 07:49

Hur gör man en upptakt vid ett nytt exempel i samma dokument?


Comments

Exempelvis så här:

  1. Högerklicka på takten som du vill göra till upptakt och välj Taktegenskaper.
  2. Under Taktlängd; ändra antalet slag vid Faktisk.
  3. Aktivera också Undanta från antal takter.
  4. Bekräfta med OK.

Ett annat sätt är att radera pauser (markera dem och tryck Ctrl+Delete) i en takt för att förkorta den. Men då måste man ändå in i taktegenskaperna och aktivera Undanta från antal takter, så att taktnumreringen blir korrekt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.