Midi export

• dec 24, 2023 - 09:00

Vid export till midi följer inte inställningarna i mixern med. Tillbaks till Musescore 3 vad det verkar. Synd, allt annat verkar funka så bra nu...


Comments

In reply to by opExe

Du kan skriva en kommentar i den där tråden om du vill. Ärendet har möjligen gått utvecklarna förbi eftersom det inte tilldelats någon prioritetsnivå.

Jag förstår din frustration. Tillsvidare är du antagligen tvungen att använda Musescore 3, alternativt att i efterhand redigera MIDI-filer från Musescore 4 i någon DAW eller ett särskilt MIDI-redigeringsprogram såsom MidiEditor.

In reply to by BrunoCatt

Heureka! Det blev plötsligt lite enklare. Plocka hem Muse 3.7 Evolution, öppna en fil, 3.7 säger: Nytt format, kan inte, klicka Ignore, filen öppnas i alla fall, ställ in mixern och exportera till midi, perfekt resultat. Tack Jojo-Schmitz!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.