Spara

• dec 20, 2023 - 18:56

Idag uppdaterade jag Musescor. Nu går det inte att spara


Comments

Det går fortfarande inte att spara på något sätt. Vad ska jag göra? Gå tillbaka till den tidigare Musecore 4? Eller vad kommer att hända? Är det fler som inte kan spara efter den sista uppdateringen?

Bilaga Storlek
Skärmklipp.JPG 92.8 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.