Pianopartitur

• dec 4, 2023 - 20:05

How do I create a piano partitur?
Regards
Jörgen


Comments

Jag svarar på svenska eftersom det verkar vara ditt modersmål 🙂

Om du använder den senaste versionen av Musescore kan du börja med att klicka på Nytt partitur på Hem-skärmen. Sedan söker du antingen upp "Piano" i instrumentlistan, eller så går du till fliken Skapa från mall som finns uppe i fönstret och väljer "Grand Staff". Följ sedan stegen i dialogrutan för att ange tonart/taktart/titel osv.

Om du är en ny Musescore-användare kan du vara intresserad av att se den här instruktionsvideon av Marc Sabatella (på engelska):
https://youtu.be/dIMFQ7s31DM

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.