Två stämmor i samma notrad

• feb 4, 2023 - 12:13

Hur gör man (i MuseScore 3) för att lägga in noter till en "överstämma" i ett fåtal takter i sopranstämman där det redan ligger noter för sopranstämman, och där överstämmans notvärde inte är samma som sopranstämman?
Lyckas bara lägga in "dubbelnoter" om det är samma notvärde på dem...

Och när man sedan lyckats lägga in överstämma-noterna; hur får man sångtexten till dem att ligga ovanför notraden där?


Comments

Du kan ha upp till fyra stämmor per system. Använd knapparna 14 i verktygsfältet för att byta aktiv stämma. Du kan också göra det med tangentbordet medan du skriver noter, genom att trycka t.ex. Ctrl+Alt+2 för att byta till stämma 2. Läs mer i handboken:

https://musescore.org/en/handbook/3/voices

Du kan infoga en sångtext ovanför systemet t.ex. så här:
1. Markera (klicka på) första noten i den nya stämman.
2. Tryck Ctrl+L (kommandot för att infoga sångtext) och skriv den första stavelsen.
3. I Inspektorn, under Sångtext, ändra Placering till Över.
4. Klicka i stavelsen du skrev och fortsätt skriva resten av texten.

(Använd Cmd istället för Ctrl om du är på Mac.)

Om du någon gång vill växla noterna i två stämmor (t.ex. så att stämma 1 blir stämma 2 och vice versa) kan du gå till Verktyg > Stämmor.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.