mixern visas inte

• jan 11, 2023 - 16:26

Comments

I Musescore 4 kan du öppna mixern genom att klicka på Mixer uppe på skärmen eller via menyn Visa > Mixer. Se till att du befinner dig i fliken Noter (inte Publicera) om knappen inte fungerar.

Du kan också pröva knappen Visa > Återställ förvald disposition.

Tack för tillägget och för att du delar informationen om att öppna mixern i MuseScore 4! För att öppna mixern i MuseScore 4 kan du klicka på Mixer-knappen bitlife som finns längst upp på skärmen. Om knappen inte syns kan du också öppna mixern genom att gå till menyn "Visa" och välja "Mixer" därifrån.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.