Skapa pianostycke med fler än 2 stämmor ?

• jan 10, 2023 - 18:19

Jag är ny användare och använder MuseScore till pianostycken (nyskapade). Det verkar som om man inte kan ha fler oberoende stämmor än 2. Finns det något sätt att t.ex. skriva en 4-stämmig fuga typ Bach ? Om jag lägger in en fjärdedel och sedan i samma stämma på samma tidsposition lägger in en 8-del så blir båda 8-delar.
Tacksam för tips hur jag ska göra.


Comments

Du kan ha upp till 4 oberoende stämmor per system. Det finns flera sätt att välja vilken som är "aktiv" när du matar in noter.
1. Välj genom att klicka på motsvarande ikon i verktygsraden. De ser ut som en fjärdedelsnot med en siffra till höger.
2. Använd motsvarande kortkommando. På Mac är de ⎇⌘1, ⎇⌘2, etc.
3. "Vandra" uppåt/nedåt genom stämmorna/ackord med kortkommandon. På Mac är de ⎇↑ och ⎇↓.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.