Olika höjd på noter

• nov 23, 2022 - 10:28

Hej.
Är det någon som vet om man kan med tangenter bestämma vilken höjd man vill sätta ex "C"?
På system, 1strukna, 2strukna eller under systeme.
Inte måste pila upp el ner.
Inge🎺


Comments

Hej.

Musescore väljer alltid den not som är närmast den du senast skrev in. Tryck Ctrl+Uppåtpil eller Ctrl+Nedåtpil för att flytta noten en oktav upp/ner efter att du skrivit noten.

Använd Cmd istället för Ctrl ifall du har en Mac.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.