Plötslig förändring av utseende

• okt 19, 2022 - 16:54

Utseendet på mitt MuseScore har plötsligt ändrats, se bifogad fil. Allting är nu i så liten storlek att det knappt går att använda programmet. Hur gör man för att ändra på utseendet så att allting blir i normal storlek?

Bo Söderström,
Stockholm

Bilaga Storlek
image.png 175.79 KB

Comments

För att ändra storlek på ikonerna: Gå till Redigera > Inställningar... > fliken Allmänt.
Under Utseende; öka värdena för Ikonbredd och Ikonhöjd och klicka på Verkställ emellanåt för att se ändringarna.

För att ändra storlek på paletterna: Gå nu till fliken Avancerad och öka värdet för application/paletteScale. Starta om MuseScore för att se ändringarna.

Läs mer här:
https://musescore.org/en/node/319197

Det går också att testa starta MuseScore t.ex. med parametern -x 2.0 för att visa gränssnittet dubbelt så stort. Läs mer i länken ovan.

Visa \ Zooma in/ut

Du har förmodligen kommit åt kortkommandot av misstag. I Windows [Ctrl] + [+ eller - eller skroll], och [Ctrl] + [0] för återställning. Programmet verkar då ankra övre vänster hörn, så från ditt läge kommer nog allt bli blå bakgrund med notbladet i normalstorlek utanför bild, diagonalt utanför nedre höger hörn, bara att dra tillbaka inåt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.