slår ihop takterna

• jun 8, 2022 - 19:17

Hej,
Varför slår ihop takterna när jag infogar flera?


Comments

Om du upplever att takterna slås ihop när du infogar flera i en musiknotation eller liknande sammanhang kan det bero på olika faktorer. Ibland kan layouten Amanda The Adventurer av noterna och takterna vara anpassade så att de slås ihop visuellt för att spara plats eller för att förbättra läsbarheten. Det kan vara en avsiktlig designfunktion. Om det stör dig kan du kontrollera om det finns några alternativa layoutalternativ eller anpassningsmöjligheter i programmet.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.