Två frågor

• maj 16, 2022 - 21:36

Hej allihopa, Jag jobbar med koral (4 stämmor) jag kan inte lyssna på endast en stämma bland de fyra.
kan någon berätta om det finns sådan möjlighet. och en fråga till: jag vill skriva ackords täcken/namn men det går inte att skriva Sharp och Flat täcken bredvid ackords namn tex. F(Sharp)maj7 eller B(Flat)dim. Tack på förhand!


Comments

Hej!

Öppna mixern (Visa > Mixer) och använd knapparna vid Stäng av stämma.
https://musescore.org/en/handbook/3/mixer#mute-voice

Ett annat sätt i mixern kan vara att använda den röda knappen M och den gröna S för att tysta, respektive göra notsystem till solo.
https://musescore.org/en/handbook/3/mixer#mute-solo

Angående ackorden kan du skriva # (för korsförtecken) och b (för ♭-förtecken) och Musescore kommer att göra dem till ackordsymboler vartefter du med mellanslag går vidare till nästa symbol. Detta förutsätter att du är i läget för att infoga ackordbeteckningar, som startas med kommandot Ctrl+K (eller i menyn Lägg till > Text > Ackordsymbol). Här är mer syntax för hur man skriver olika ackordsymboler:
https://musescore.org/en/handbook/3/chord-symbols#chord-symbol-syntax

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.