Lyrics/Sångtext

• maj 13, 2022 - 16:58

Jag vill öka radavståndet i sångtexter med flera verser för att öka läsbarheten.
Att ändra i inspektorns "radavstånd"-inställning när all text är markerad, gör ingen skillnad.


Comments

Om du vill öka radavståndet i sångtexter med flera verser för att förbättra läsbarheten, kan det vara mer effektivt att använda formateringsalternativ Infinite Fusion Calculator som är specifika för texten istället för att använda de generella radavståndsinställningarna i programmet.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.