Ändra tonhöjd på ukulele

• jan 22, 2021 - 13:01

Jag vill ändra tonhöjden på Ukulele från standard G C E A till A D F# B. Hur gör jag detta

Lennart

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.