Paustecken

• okt 21, 2009 - 23:14

Jag är ny med MuseScore och lyckas inte hitta hur jag gör en paus som sträcker sig över flera takter.
Tack för tips.


Comments

In reply to by bersvn

Från peletten tonartssignatur till vänster drar du rätt förtecken fram till första takten där du vill ha den nya tonarten. Takten blir då brun och du släpper tonartssignaturen där.

Hej!
Kan man lyssna på endast en stämma ur ett partitur eller hur två - tre stämmor klingar tillsammans?
Hälsningar
bersvn

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.