Accordbeteckningar

• jun 2, 2020 - 10:33

Hur anger man att accordbeteckningarna skall, som default, placeras nedanför notsystemet i stället för ovanför detsamma?


Comments

Jag tror inte du kan få den som Default, men jag har inte testat så mycket. Jag skriver in ackorden som vanligt och när allt är klart markerar jag första ackordsbeteckningen, högerklickar och under Välj tar jag Alla liknande element för att få alla ackord valda. Jag öppnar sedan Inspektor under Visa så hittar du längst ner Ackordsymbol, där du sedan väljer Under. Då hoppar alla ackorden under systemet och du kan sedan bestämma exakt avstånd genom att ändra Y-värdet vid Förskjutning.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.