Ackordsymbol

• mar 22, 2020 - 15:04

Jag vill placera ackordsymbolen under notraden
I de gamla versionerna av Musescore ar det inga problem, men i den sista version av Musescore hittar jag inte var kommandot finns

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.