fördela fyra verser så att 2 verser spelas före Dai segno't och 2 efter.

• mar 10, 2020 - 12:12

Bifogade stycket har 4 verser, vers 1 och 2 spelas före Dal segno’t och vers 3 i andra omgången men jag vill att även vers 4 är med där. Hur??
Ett annat problem är att när jag lägger in voltahakar som markerar 2:an så blir det helt fel.

Bilaga Storlek
Ewe, thinaSAB.mscz 21.42 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.