texter går inte att skriva in

• dec 12, 2019 - 07:46

Hej! Jag har skrivit in text och allt funkade bra. När jag skrev in vers 2 så försvann delar av vers 1 och ersattes av små streck. Se skärmdump.
Om jag enter Lyrics mode så ställer sig markören på andra versens rad och inte på den första raden. Det verkar som om de små strecken "fyller ut" första radens textutrymme så att programmet uppfattar området som upptaget och därför går direkt till vers 2.

Jag hittar inget sätt att gå runt detta. Dump lyrics.png


Comments

Du behöver en not att fästa en stavelse i, text fastnar inte i pauser. Välj en annan stämma än den som är till pausen och skriv in en not som du fäster texten i gör noten osynlig och icke spelande.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.