Instrument

• sep 23, 2019 - 15:23

I gamla versioner av MuseScore fick man när Partituret var färdigt möjlighet att även få vart instrument el. stämmor i underflikar. I version 3.2.3. som jag har nu kan jag inte hitta den funktionen. Vore bra om varje stämma kan ta fram "sina" noter.

Hur gör man?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.