återskapa raderad session

• mar 10, 2019 - 22:55

hej. jag klantade mej och svarade nej när jag fick frågan "återställa tidigare session", kom på att jag ville ha kvar. Var i datorn kan jag hitta stycket....om det finns ? tack

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.