Ändra avstånd mellan diskant- och basraden

• jan 31, 2019 - 12:00

Diskantraden har två stämmor, basraden har en. För att få plats med texten under diskantraden behöver jag utöka avståndet mellan de två. Hur gör man det?


Comments

Under "paletter" hittar du "brytningar och utfyllning". dra blåa pilen till notsystemet, klicka på blå linjen och töj åt det håll du vill

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.