Nottecken

• maj 3, 2018 - 18:08

jag vill skriva två halvnoter Bb, en oktav över en punkterad kvartsnot, en 8delsnot och en halvnot, men jag vet inte hur man gör. Det blir bara en punkterad kvartsnot istället för en halvnot. Se första takten. I tredje takten har jag fått till övre halvnoterna ok, men då får jag inte in den punkterade kvartsnoten och åttondelsnoten. hur ska jag göra? Gabriellas_sång.mscz Gabriellas_sång.mscz

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.