Lägg till sångtext till en paus / add lyrics to a pause?

• feb 15, 2018 - 07:57

Hej!
Jag använder bland annat Musescore till att skapa enkla underlag för komp. Då skriver jag bara ut viktiga "figurer" med noter. I övriga takter är det bara heltaktspauser kompletterade med ackordsanalyser. Jag skulle dock gärna ändå vilja kunna lägga in sångtext (även i takterna som bara har en paus). Kan man det? Hur gör man i så fall?

/Jesper


Comments

Att skriva lyrics / sångtext till pauser.

Sångtext verkar bara kunna kopplas till noter. Jag föreslår att du skriver in noter; lämplig med hjälp av rytm-inmatning: välj > N (till höger andra raden upp ifrån eller skriv n) > rytm. Nu kan du knackar in rytm med siffertangenterna. Dessa kan du sedan gör osynlig och ”tysta”. Välj > visa(längst upp till höger i menyraden) > inspector. Markera noterna, i inspektorn kan du sedan > bocka av ”synlig” > bocka av ”spelas”.
Om du behöver mellanslag i en text utan att markören hoppar fram till nästa not tryck > Ctrl + mellanslag.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.