Flytta noter enligt bild

• okt 12, 2017 - 21:05

Jag har glömt kortkommandot till hur man till noterna på bilden. Det är de a:n som hör till stämma två på diskantraden, men som man har flyttat ned till undre raden.

Förutom att få veta kortkommandot så skulle jag vilja veta var jag hittar en lista med kortkommandon så att jag kan hitta det själv nästa gång jag glömmer ...

2017-10-12 22.01.59.jpg


Comments

Notbalk som sträcker sig över två notrader.
I piano partityr är det bruklig att binda över en musikalisk fras med en gemensam notbalk om frasen sträcker sig över båda notrader.

  1. Notraderna skall vara kopplade viket är fallet om du väljer ett klaverinstrument, till ex. piano, som instrument.

  2. Skriv in noterna i en av notraderna. Jag brukar skriva in dem i den övre raden. Viktigast är att rytmen stämmer, tonhöjden korrigerar jag efteråt.

  3. Ctrl+Shift+ ner pil flyttar noten du väljer till nedre notraden och tvärtom. (Mac: ?+Shift+?.)

  4. Växla stämma 1 och 2 för att kunna göra heltakt pausen osynlig.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.